“When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” Paulo Coelho

Mar 7, 2010

inside


(My second photo..)
"Nici un om nu poate spune dacă el este bogat sau sărac. Este inima, care face un om bogat. El este bogat sau sărac în funcţie de ceea ce el este, nu în funcţie de ceea ce are. "(Henry Ward Beecher)
"Viata este pentru a lega prietenii. Sa iubesti si sa fi iubit este cea mai frumoasa parte a existentei." (Sydney Smith)

No comments:

Post a Comment